Mieszanki traw, trawniki sportowe, trawy, trawy pastwiskowe Polskie Nasiona Traw


Podstawową działalnością firmy Sowul & Sowul jest produkcja nasion mieszanek traw:

- pastewnych – stosowanych do obsiewu łąk i pastwisk, przeznaczonych do żywienia zwierząt.
- gazonowych – przeznaczonych do trawników, ogrodów, działek, sadów, boisk, placów zabaw, poboczy, obsiewu lotnisk, poboczy i pasów zieleni wzdłuż dróg.

Mieszanki te wytwarzamy w przeważającej części z nasion pochodzenia polskiego, które w znacznym stopniu produkowane są na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, poprzez umowy kontraktacyjne z rolnikami. Przy opracowywaniu receptur korzystamy z doradztwa kadry naukowo-technicznej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Dużą wagę przykładamy do jakości sprzedawanych przez nas produktów, jak i również jakości obsługi klienta. Szybkość i terminowość w dostarczaniu nasion to podstawa – gdyż wiosna w rolnictwie nie trwa wiecznie.

Sowul & Sowul Sp. z o.o. jest firm rodzinną, powstałą w lutym 2003 roku. Sowul & Sowul to Mieczysław Sowul (ojciec), Przemysław Sowul (syn) i Grzegorz Sowul (brat), którzy są założycielami i współudziałowcami firmy. Nie bali się firmować prowadzonej działalności własnym nazwiskiem, rejestrując Spółkę pod nazwą Sowul & Sowul. Rolę prezesa Spółki sprawuje Przemysław Sowul. Mimo iż firma jest młoda, to ludzie ją tworzący i w niej zatrudnieni to doświadczeni rolnicy – nasiennicy, legitymujący się ponad 30-letnim doświadczeniem w branży nasiennej, jak i również młodzi, pełni zapału absolwenci Uczelni Rolniczych.

Nasza Oferta
Jakość naszych roślin i Twoja satysfakcja to nasz priorytet

sowul

Mieszanka traw - Bezpieczna Łąka Kwitnąca

Mieszanka składająca się z wybranych odmian traw, kwiatów i ziół których naturalne właściwości biologiczne odstraszają kleszcze i owady gryzące.
Innowacyjny skład, składający się z gatunków traw pastewnych i gazonowych z dodatkiem nasion kwiatów, ziół i roślin bobowatych.
Mieszanka kwiatów i ziół znajduje się w oddzielnym opakowaniu w kartonie.
Trawnik nawozimy nawozami NPK z małą ilością azotu max 8% raz w roku, najlepiej wiosną w ilości 20-30 g/m2
PIELĘGNACJA
Z uwagi na to że w mieszance znajdują się byliny i nasiona kwiatów, trawnika nie kosimy przez cały okres jego wegetacji. Koszenie pielęgnacyjne wykonujemy po przekwitnięciu wszystkich roślin, to jest na początku października, na wysokość ok. 10 cm. Pokos należy zebrać i usunąć z trawnika.

Skład%
♦ kosztrzewa trzcinowa 30 %
kostrzewa czerwona ( 3 odmiany) 39 %
życica trwała 10 %
wiechlina łąkowa 5 %
tymotka łąkowa 5 %
komonica zwyczajna 2%
kostrzewa szczeciniasta 5 %
koniczyna biała 1 %
nasiona kwiatów i ziół 2 % nasiona odstraszające owady kłujące 1 %


Norma wysiewu 40-50 m2 /kg Opakowanie 1 kg


sowul

Mieszanki traw pastewnych

Mieszanka łąkowa ANULA na gleby optymalnie wilgotne i wilgotne
- ŻYCICA TRWAŁA 28%
- ŻYCICA WIELOKWIATOWA 5%
- TYMOTKA ŁĄKOWA 20%
- KOSTRZEWA ŁĄKOWA 10 %
- WIECHLINA ŁĄKOWA 10%
- KOSTRZEWA TRZCIONOWA 10%
- KONICZYNA ŁĄKOWA 5%
- KONICZYNA SZWEDZKA 5%
- MIETLICA BIAŁAWA 7%

Norma wysiewu 5 kg/ha

Trwała mieszanka wieloletnia, przeznaczona na gleby organiczne (torfy, mursze) jak i mineralne o wysokim poziomie wód gruntowych. Mieszanka zapewnia bardzo dobrą wydajność zielonej masy o wysokiej strawności i doskonałej smakowitości dzięki zastosowaniu gatunków traw o wysokiej Liczbie Wartości Użytkowej (LWU):
- życica trwała, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, mietlica biaława-LWU 10/10
- życica wielokwiatowa, festulolium-LWU 9/10
Udział wiechliny łąkowej, kostrzewy trzcinowej oraz mietlicy białawej znacząco poprawia odporność mieszanki na okresowe zalewy. Dodatek życicy wielokwiatowej pełni rolę rośliny osłonowej, ograniczając rozwój chwastów podczas wschodów mieszanki. Obecność koniczyny czerwonej i szwedzkiej nie tylko zwiększa zawartość białka w paszy, ale również żywi łąkę. Czerpiąc z powietrza niezbędny do rozwoju azot koniczyny, pozwalają obniżyć nawożenie mineralne tym pierwiastkiem, a także wydłużają okres plonowania mieszanki i poprawiają strukturę gleby.


sowul

Mieszanki traw pastewnych

Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA na gleby optymalnie wilgotne i okresowo posuszne.
- ŻYCICA TRWAŁA 28%
- ŻYCICA WIELOKWIATOWA 10%
- TYMOTKA ŁĄKOWA 15%
- KUPKÓWKA POSPOLITA 10%
- KOSTRZEWA CZERWONA 10%
- KOSTRZEWA TRZCINOWA 10%
- KOSTRZEWA OWCZA 5%
- KONICZYNA ŁĄKOWA 5%
- LUCERNA SIEWNA 5%
- MIETLICA BIAŁAWA 2%

Norma wysiewu od 35-40 kg/ha

Trwała mieszanka wieloletnia, przeznaczona na gleby mineralne żyzne i średnio żyzne o zmienne zawartości wilgoci. Mieszanka zapewnia bardzo dobrą wydajność zielonej masy o wysokiej strawności i doskonałej smakowitości dzięki zastosowaniu gatunków traw o wysokiej Liczbie Wartości Użytkowej (LWU):
- życica trwała, tymotka łąkowa, mietlica biaława, kostrzewa łąkowa - LWU 10/10
- życica wielokwiatowa, festulolium, kupkówka pospolita – LWU 9/10

Udział kupkówki pospolitej oraz kostrzew (k. trzcinowa, k. czerwona, k. owcza) znacząco poprawia odporność mieszanki na okresowe susze. Ponadto, kupkówka pospolita podwyższa zawartość biała w zielonej masie. Dodatek życicy wielokwiatowej pełni rolę rośliny osłonowej, ograniczając rozwój chwastów podczas wschodów mieszanki. Obecność koniczyny czerwonej i lucerny nie tylko zwiększa zawartość białka w paszy, ale również żywi łąkę. Czerpiąc z powietrza niezbędny do rozwoju azot koniczyny, pozwalają obniżyć nawożenie mineralne tym pierwiastkiem, a także wydłużają okres plonowania mieszanki i poprawiają strukturę gleby.

KRASULA PREMIUM - kupkówka pospolita została zastąpiona festulolium. Mieszanka ta wysoko plonuje na stanowiskach żyznych i średnio żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych. Udział festulolium podwyższa plon i zawartość energii w zielonej masie oraz ułatwia jej zakiszanie


sowul

Mieszanki traw pastewnych

♦ Mieszanka pastwiskowa MUĆKA na gleby suche
- ŻYCICA TRWAŁA 20%
- ŻYCICA WIELOKWIATOWA 10%
- TYMOTKA ŁĄKOWA 10%
- KUPKÓWKA POSPOLITA 15%
- KOSTRZEWA CZERWONA 10%
- KOSTRZEWA TRZCIONOWA 15%
- KOSTRZEWA OWCZA 5%
- KONICZYNA BIAŁA 5%
- LUCERNA SIEWNA 5%
- WIECHLINA ŁĄKOWA 5%

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha

Trwała mieszanka wieloletnia, przeznaczona na gleby mineralne średnio żyzne i słabe ubogie w wodę. Dobrze znosi wydeptywanie i częste przygryzanie. Mieszanka zapewnia bardzo dobrą wydajność zielonej masy o wysokiej strawności i doskonałej smakowitości dzięki zastosowaniu gatunków traw o wysokiej Liczbie Wartości Użytkowej (LWU):
- życica trwała, tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa - LWU 10/10
- życica wielokwiatowa, życica mieszańcowa, kupkówka pospolita - LWU 9/10

Udział kupkówki pospolitej, wiechliny łąkowej oraz kostrzew (k. trzcinowa, k. czerwona, k. owcza) znacząco poprawia odporność mieszanki na susze. Ponadto, kupkówka pospolita podwyższa zawartość biała w zielonej masie. Dodatek życicy wielokwiatowej pełni rolę rośliny osłonowej, ograniczając rozwój chwastów podczas wschodów mieszanki. Obecność koniczyny białej i lucerny nie tylko zwiększa zawartość białka w paszy, ale również żywi łąkę. Czerpiąc z powietrza niezbędny do rozwoju azot koniczyny, pozwalają obniżyć nawożenie mineralne tym pierwiastkiem, a także wydłużają okres plonowania mieszanki i poprawiają strukturę gleby.

MUĆKA PREMIUM - kupkówka pospolita została zastąpiona życicą mieszańcową. Mieszanka ta wysoko plonuje na stanowiskach średnio żyznych i dobrze znosi okresowe susze. Dodatek życicy mieszańcowej podwyższa plon i zawartość energii w zielonej masie oraz ułatwia jej zakiszanie.


sowul

Mieszanki traw pastewnych

LUŚKA - mieszanka kośna
- ŻYCICA TRWAŁA 15%
- ŻYCICA WIELOKWIATOWA 10%
- TYMOTKA ŁĄKOWA 15%
- LUCERNA SIEWNA (dwie odmiany) 40%
- FESTULOLIUM 10%
- ŻYCICA MIESZAŃCOWA 10%

Norma wysiewu 25-30 kg/ha

Mieszanka wieloletnia (3- 4 letnia), przeznaczona do intensywnego użytkowania na gleby mineralne żyzne i średnio żyzne. Dobrze znosi okresowe susze. Mieszanka zapewnia wybitną wydajność zielonej masy o wysokiej strawności i doskonałej smakowitości dzięki zastosowaniu gatunków traw o wysokiej Liczbie Wartości Użytkowej (LWU):
- życica trwała, tymotka łąkowa - LWU 10/10
- życica wielokwiatowa, życica mieszańcowa, festulolium,– LWU 9/10

Duży udział lucerny siewnej znacząco podwyższa plonowanie, a także zawartość białka w odroście. Obecność życic i festulolium o wysokiej zawartości energii świetnie bilansuje wysoki udział białka w lucernie i ułatwia zakiszenie zebranego odrostu. Dodatek życicy wielokwiatowej pełni rolę rośliny osłonowej, ograniczając rozwój chwastów podczas wschodów mieszanki. Przypominamy: Lucerna jest szczególnie wrażliwa na niskie pH gleby – poniżej 5,5!


sowul

Mieszanki traw pastewnych

KARINO - mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo – kośna)
- ŻYCICA TRWAŁA 2N 18%
- ŻYCICA TRWAŁA 4N 10%
- ŻYCICA WIELOKWIATOWA 10%
- TYMOTKA ŁĄKOWA 15%
- KOSTRZEWA CZERWONA 20%
- WIECHLINA ŁĄKOWA 20%
- ŻYCICA MIESZAŃCOWA 5%
- MIETLICA BIAŁAWA 2%

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha

Trwała mieszanka wieloletnia bez roślin motylkowatych, przeznaczona na gleby żyzne, średnio żyzne i okresowo posuszne. Odrasta szybko i bujnie po spasieniu. Dobrze znosi wydeptywanie. Mieszanka zapewnia bardzo dobrą wydajność zielonej masy o wysokiej strawności i doskonałej smakowitości dzięki zastosowaniu gatunków traw o wysokiej Liczbie Wartości Użytkowej (LWU):
- życica trwała, tymotka łąkowa, mietlica biaława , wiechlina łąkowa - LWU 10/10
- życica wielokwiatowa,– LWU 9/10

Udział wiechliny łąkowej oraz kostrzewy czerwonej znacząco poprawia odporność mieszanki na susze. Dodatek życic trwałej i mietlicy białawej znacząco poprawia wartość energetyczną odrostu. Życica wielokwiatowa pełni rolę rośliny osłonowej, ograniczając rozwój chwastów podczas wschodów mieszanki. Dzięki 100% udziałowi traw w składzie mieszanki, bardzo dobrze toleruje wysokie dawki nawożenia azotowego, odwdzięczając się wysokim plonem suchej masy.


sowul

Mieszanki traw pastewnych

♦ ROKITA - mieszanka kośna dwuletnia

- ŻYCICA WIELOKWIATOWA 50%
-ŻYCICA WESTERWOLDZKA 40%
-KONICZYNA ŁĄKOWA/SZWEDZKA 10%

Mieszanka wieloletnia (3- 4 letnia), przeznaczona do intensywnego użytkowania na gleby mineralne żyzne i średnio żyzne. Dobrze znosi okresowe susze. Mieszanka zapewnia wybitną wydajność zielonej masy o wysokiej strawności i doskonałej smakowitości dzięki zastosowaniu gatunków traw o wysokiej Liczbie Wartości Użytkowej (LWU): - życica trwała, tymotka łąkowa - LWU 10/10
- życica wielokwiatowa, życica mieszańcowa, festulolium,– LWU 9/10

Duży udział lucerny siewnej znacząco podwyższa plonowanie, a także zawartość białka w odroście. Obecność życic i festulolium o wysokiej zawartości energii świetnie bilansuje wysoki udział białka w lucernie i ułatwia zakiszenie zebranego odrostu. Dodatek życicy wielokwiatowej pełni rolę rośliny osłonowej, ograniczając rozwój chwastów podczas wschodów mieszanki.

Norma wysiewu od 40 - 50 kg/ha


sowul

Mieszanki traw pastewnych

♦ Mieszanka kośna TROJANKA:

- życica westerwoldzka 60% (odmiana I typu)
- życica westerwoldzka 20% (odmiana II typu)
- życica westerwoldzka 20% (odmiana III typu)

Mieszanka jednoroczna, kośna o parametrach energetycznych lepszych niż kukurydza. Składa się z bardzo szybko rosnących odmian wysokocukrowych życic. Może być wysiewana wiosna lub jesienią jako mieszanka poplonowa. Przy optymalnym uwilgotnieniu i nawożeniu szczególnie azotowym potrafi dać 5 do 6 pokosów i od 60 do 90 ton zielonej masy z hektara rocznie. Idealna na sianokiszonkę.

Norma wysiewu 40kg/ha; 20 kg/ha jako podsiew Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy


sowul

Mieszanki traw pastewnych

♦ Mieszanka kośna BIZON - STOP SUSZY

- kupkówka pospolita 30%,
- kostrzewa łąkowa 15%,
- festulolium 15%,
- lucerna siewna 12%,
- kostrzewa trzcinowa 10%,
- kostrzewa czerwona 10%,
- koniczyna biała 4%,
- komonica 4%
Norma wysiewu 35 kg/ha

Trwała mieszanka wieloletnia polecana na stanowiska przesuszane, o długotrwałym deficycie wody. Skład mieszanki powstał w oparciu o doświadczenia prowadzone na poszczególnych gatunkach traw i bobowatych w okresie długotrwałej suszy w 2018 roku.


sowul

Mieszanki trawnikowe

Gazon - mieszanka ozdobna

- Kostrzewa czerwona rozłogowa 20%
- Kostrzewa czerwona kępowa 15%
- Kostrzewa murawowa 10%
- Wiechlina łąkowa 15%
- Życica trwała (typ I) 10%
- Życica trwała (typ II) 30%

Norma wysiewu 30-45 m2

Mieszanka wysokiej jakości traw przeznaczona na tereny reprezentacyjne oraz rzadziej użytkowane trawniki przydomowe. Wąskie blaszki liściowe tworzą delikatną i zwartą murawę o intensywnie zielonej barwie. Mieszanka GAZON odznacza się powolnym odrostem po skoszeniu, jest umiarkowanie odporna na udeptywanie i okresowe niedobory wody.


sowul

Mieszanki trawnikowe

Sport mieszanka sportowa

- Kostrzewa czerwona rozłogowa 20 %
- Wiechlina łąkowa (typ I) 20%
- Wiechlina łąkowa (typ II) 10%
- Życica trwała (typ I) 40%
- Życica trwała (typ II) 10%

Norma wysiewu 30-45 m2

Mieszanka specjalne wyselekcjonowanych nasion traw przeznaczona na tereny intensywnie użytkowane. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zdolnością do samoregeneracji. Szczególnie polecana do zakładania boisk sportowych oraz placów zabaw. Zastosowane w mieszance SPORT odmiany traw przy zastosowaniu odpowiedniej pielęgnacji (koszenie, nawożenie, nawadnianie) tworzą zwartą i wytrzymałą darń, odporną na intensywne udeptywanie.


sowul

Mieszanki trawnikowe

Uniwersalna mieszanka rekreacyjna

- Kostrzewa czerwona rozłogowa 30%
- Kostrzewa czerwona kępowa 10%
- Wiechlina łąkowa 5%
- Życica trwała (typ I) 10%
- Życica trwała (typ II) 45%

Norma wysiewu 30-45 m2

Mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu oraz dobrą zdolnością zadarniania. Dobrze znosi średniointensywne użytkowanie. Idealnie nadaje się na tereny przydomowe, rekreacyjne oraz parkowe. Stosując ją uzyskacie Państwo zadowalający efekt gęstego oraz intensywnie zielonego trawnika na większości typów gleb.


sowul

Mieszanki trawnikowe

Solar

- Kostrzewa czerwona rozłogowa 25%
- Kostrzewa czerwona kępkowa 5%
- Kostrzewa murawowa 10%
- Kostrzewa trzcinowa 30%
- Życica trwała 30%

Norma wysiewu 30-45 m2

Mieszanka nasion traw wysokiej jakości, przeznaczona do zakładania trawników w miejscach o silnym nasłonecznieniu lub na terenach o częstym deficycie wody. Dzięki zastosowaniu odmian głęboko korzeniących się ograniczyliśmy do minimum ryzyko wysychania trawnika. Mieszanka ta z powodzeniem może być stosowana do zakładania na słabych glebach umiarkowanie użytkowanych trawników przydomowych.


sowul

Mieszanki dla Drogownictwa

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu przydrożnych pasów zieleni, skarp itp. powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, zimotrwałością (odporność na mróz i zaleganie okrywy śnieżnej), odpornością na zasolenie oraz powinny trwale stabilizować grunt (szybkie wschody i duża żywotność).

Wysiew nasion traw jest zwieńczeniem kosztownych prac ziemnych. Źle dobrana mieszanka traw lub nasiona o wątpliwej jakości, mogą doprowadzić do dotkliwych strat związanych z koniecznością ponownego zasiewu lub wręcz odbudowy zniszczonych przez wodę powierzchni (obsunięcia skarp).

Firma Sowul & Sowul, opierając się na wiedzy nt. poszczególnych gatunków traw i wieloletnim doświadczeniu, opracowała specjalistyczne mieszanki traw przeznaczone dla drogownictwa.

Mieszanki traw trawniki sportowe trawy pastwiskowe Polskie Nasiona

Mieszanka drogowa AUTOSTRADA „MAX”
- KOSTRZEWA TRZCINOWA 35%
- KOSTRZEWA CZERWONA ROZŁOGOWA 30%
- ŻYCICA TRWAŁA 20%
- WIECHLINA ŁĄKOWA 6%
- KOSTRZEWA SZCZECINIASTA 5%
- KOMONICA ZWYCZAJNA 4%

Mieszanka traw przeznaczona na grunty słabe, piaszczyste. Jej skład pozwala szybko stworzyć silny i zwarty system korzeniowy, odporny na suszę, erozję wodną i wietrzną oraz zasolenie. Polecana jest w szczególności na użytkowanie na terenach mocno nasłonecznionych jak i okresowo zalewowych.

Norma wysiewu 25g/m2


Kontakt, lokalizacja


Sowul & Sowul Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2
11-300 Biskupiec

tel.: +48 89 537 70 40
tel.: +48 89 537 70 45

  biuro@sowul.pl
  www.sowul.pl

Top.Mail.Ru